Bedrading

Nu de machine in elkaar zit, moet de electronica nog aangesloten. De exacte procedure hiervoor zal nog wijzigen. Op dit moment wordt de uitleg dan ook zonder voorbeelden gegeven.


Benodigde materialen voor deze stap.
Besturingselectronica (exacte vorm nog onbekend)
1
Mini-computer (exacte vorm nog onbekend)
1
Voeding
1

Gebruikt gereedschap voor deze stap.
Precisieschroevendraaier
Voltmeter

Instructies

 1. Sluit de besturingselectronica via USB aan op een werkende USB-poort (voor voeding).
 2. Plaats de aarde van de voltmeter op de aarde van de voedingsklem van de besturingselectronica en de positieve pen op een stelschroef naast de motoraansluiting. Als het bord spanning heeft (via USB of de voedingsklem), staat hier een spanning die proportioneel is met de stroom die de motor zal krijgen. De spanning die je meet moet tussen de 350mV en 400mV zitten. Is dat niet zo, gebruik dan de schroevendraaier om hem bij te stellen.
 3. Maak de USB-poort weer los.
 4. Bevestig de twee draden van de voedingsconnector aan de bijbehorende klem van de electronica. Let op wat plus en min is!
 5. Bevestig de twee draden van de ventilator aan de bijbehorende klem (fan) van de electronica. Let op wat plus en min is!
 6. Bevestig de twee draden van het verhittingselement aan de bijbehorende klem (hotend) van de electronica. Deze heeft geen polariteit.
 7. Bevestig de twee draden van de thermistor aan de bijbehorende klem (etemp) van de electronica. Deze heeft geen polariteit.
 8. Maak de draden van de schakelaars vast aan de klemmen die "limit switch" of "end stop" heten. Veel electronica is gemaakt voor cartesische printers; hier heten de motors x, y en z. Voor deze machine klopt dat, en had het u, v en w moeten heten. Bevestig daarom de u-schakelaar aan de x-klem, de v aan y en de w aan z.
 9. Bevestig de motordraden aan de bijbehorende klemmen. Let ook hier op dat u, v en w aan respectievelijk x, y en z bevestigd worden. Bevestig de extrudermotor aan de e-klem.
 10. Maak de mini-computer vast aan de besturingselectronica met een USB-kabel.
 11. Bevestig de electronica tegen de onderkant van de houten onderplaat.